Diller

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

 

Çevre Mühendisliği bölümü öğrencileri mezun olabilmek için, müfredata belirlenen dersleri alması, 8 haftalık staj uygulamasının ve ağırlıklı not ortalamasının dörtlük not sisteminde en az 2 olarak tamamlanması ve zorunlu derslerini alıp geçmiş olması gerekmektedir. programı başarı ile tamamlanabilmesi için 240 AKTS/ ECTS 'nin tamamlanması gerekmektedir. (her dönem için 30 AKTS/ECTS kredi ).

 

Türkçe