Diller

Program Profili

Çevre Mühendisliği Bölümü, bilimin gelişmesine katkıda bulunmak, bölgenin ve ülkemizin teknik ve ekonomik kalkınmasına yardımcı olmak amacıyla lisans ve lisansüstü eğitim programlarıyla temel ve uygulamalı araştırmalar yaparak öğrencilerine genel ve mesleki eğitim vermektedir. Bu amaç doğrultusunda bölümümüz, "Çevre Mühendisliği" ile ilgili konularda problem tanımlama, probleme çözüm üretme, bir ekibin parçası olarak çalışabilme ve liderlik yapma gibi özellikler gerektiren ortamlarda çalışabilecek mühendisler yetiştirmeyi ilke edinmiştir. Vizyonumuz, çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun ve verimli şekilde kullanılması ve korunması, doğal bitki ve hayvan varlığı ile doğal zenginliklerin korunması, geliştirilmesi, her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi veya kirlenerek bozulan çevresel sistemlerin tekrar sağlıklı hale getirilmesi için gereken her türlü mühendislik yapı ve sistemlerinin tasarımı, işletmesi, kontrolü ve inşaatında görev alabilen ve bu konuda hazırlanan projeleri kontrol edebilen yetkilere sahip elemanlar yetiştirmeyi amaç edinmiştir.


 

 

Türkçe