Diller

Akademik Personel

Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı

    İletişim Bilgileri
 
Çalışma Alanı
 
Prof. Dr. Nusret ŞEKERDAĞ E-posta : nusretsekerdag@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000/ 5607
 
Su Kirliliği ve Kontrolü ( Kullanılmış suların arıtımı, içme sularının arıtımı, çamur susuzlaştırma, filtrasyon, dispersiyon)
  Prof.Dr. Ayhan ÜNLÜ

E-posta: aunlu@firat.edu.tr

Tel: 424-2370000-5606

Su Kirliliği ve kontrolü, ,su getirme ve kanalizasyon
 
 
Prof. Dr. Halil HASAR
 
E-posta :  hhasar@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-5603
 
Çevre Biyoteknolojisi, Membran Prosesler, Atıksu geri kazanımı ve kullanımı
 
 
Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer NACAR KOÇER E-posta :  nkocer@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-5604
 
Katı Atıklar, Mühendislik İstatistiği, ÇED
 
 
Doç.Dr. Gülşad
USLU ŞENEL 
 
E-posta :  guslu@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-5602
 
Çevre Mikrobiyolojisi, Ağır Metallerin Mikrobiyal Giderimi, Gürültü Denetimi, Toprak Kirliliği, Çevre Mühendisliği Ekolojisi

 
Doç.Dr. Emine Işıl ARSLAN TOPAL
 
E-posta :  eiarslan@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-5627
 
Katı atıklar, Kompostlaştırma, Atıksu Arıtımı, Doğal Arıtma, Antibiyotiklerin Arıtılması, Mikrokirleticilerin Tespiti ve Arıtılması, Yenilenebilir Enerji
 
 
 Dr. Öğr. Üyesi Engin GÜRTEKİN
 
E-posta :  egurtekin@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-5624
 
Biyolojik Fosfor Giderimi, Aşırı Çamur Minimizasyonu, Ardışık Kesikli Reaktörler
Dr. Öğr. Üyesi  M. Sara TUNÇ E-posta :  saratunc@firat.edu.tr

Tel : 424-2370000-5610
Atıksu arıtımı
Doc. Dr. Ergin TAŞKAN E-posta :etaskan@firat.edu.tr , ergintaskan@gmail.com

Tel : 424-2370000-5631
Mikrobiyal Yakıt Hücreleri ,Membran Biyoreaktörler, Membran Biyofilm Reaktörleri, Mikrobiyal Teknikler (PCR, DGGE)
Arş.Gör. Dr. Yunus AKSOY

E-posta :  yaksoy@firat.edu.tr ,

bignapi@gmail.com

Tel : 424-2370000-5614

Anaerobik Membran Biyoreaktör, Membran Biyofilm Reaktörleri, Hollow Fiber Membran Üretimi
Arş.Gör.Aytekin ÇELİK

E-posta :  aytekincelik@firat.edu.tr ,

aytekincelik23@gmail.com

Tel : 424-2370000-5633

Membran Biyofilm Reaktörleri, HPLC, Atık Su Arıtımı ve Tesis Tasarımı, Biyogaz
Öğr. Gör. Mehmet ŞAHİN E-posta :  sahin@firat.edu.tr

Tel : 424-2370000-5613
 
  Arş. Gör. Hatice ERDEM 

E-posta: erdemhatice23@gmail.com, herdem@firat.edu.tr

Tel: 424-2370000-5621

 
Arş. Gör. Barbaros DURMUŞ 

E-posta: barbarosdurmus@firat.edu.tr, barbarosdurmus@gmail.com

Tel: 424-2370000-5621

 
  Arş.Gör. Burçin YILDIZ

E-posta: byildiz@firat.edu.tr,

burcinyildiz23@gmail.com

Tel: 424-2370000-5621

 

Çevre Bilimleri Anabilim Dalı

 

    İletişim Bilgileri

 

Çalışma Alanı
 
 
Prof. Dr. Ubeyde İPEK E-posta :  uipek@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-5608
 
Katı Atıkların Bertarafı ve Tesis Tasarımı, Su ve Atıksu Arıtımı ve Tesis Tasarımı, Arıtma Tesislerinin İşletilmesi
 
 

Prof. Dr. Mehmet ERDEM
Özgeçmiş

Yayınlar

E-posta : merdem@firat.edu.tr
merdem23@gmail.com

Tel :424-2370000-5615
 
Endüstriyel Atıksuların Arıtımı, Endüstriyel Atıkların Değerlendirilmesi ve Stabilizasyonu
 
 
Prof. Dr. Arzu YADİGAR DURSUN
 
E-posta : aydursun@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-5309
 

Biyokimya Mühendisliği, Fermentasyon Teknolojisi, Atıksu Arıtım İşlemleri

 
Doç.Dr. Yusuf SAATÇI E-posta : ysaatci@firat.edu.tr,
yusufsaatci@gmail.com

Tel : 424-2370000-5616
 
Su Kirliliği ve Kontrolü, Anaerobik Sistemler, Doğal arıtma, Membran Biyoreaktörler
 
 

Doç.Dr. Özge HANAY

Özgeçmiş ve Yayınlar
 

E-posta : ohanay@firat.edu.tr,
ozge.hanay@gmail.com

Tel : 424-2370000-5623
 
 
 
Dr. Öğr. Üyesi Sibel ASLAN
 
E-posta :  sibela@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-5622
 

Su ve Atıksu Arıtımı, Anaerobik Arıtım, Arıtma Çamurları


 
 Dr. Öğr. Üyesi Özlem TEPE
 
E-posta :  otepe@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-5629
 
 
Arş.Gör. Banu TAŞKAN E-posta : btaskan@firat.edu.tr , banubcc@gmail.com

Tel : 424-2370000-5605
 
Arş.Gör. Neslihan ÇANAKCI DURMUŞ E-posta :necanakci@firat.edu.tr

Tel : 424-2370000-5634
 

 

Türkçe